Over ANBI | Pamoja Child Foundation

Schenken met belastingvoordeel

ANBI

Sinds 1 januari 2008 zijn giften gedaan aan goede doelen instellingen aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Pamoja Child Foundation is vanaf januari 2008 aangewezen als een ANBI. Dat betekent dat u als donateur eenvoudig kunt profiteren van belastingvoordeel.

Het RSIN nummer van Pamoja Child Foundation is 811685378.

Notariële akte

Een fiscaal extra voordelige manier van schenken is het schenken per notariële akte (lijfrenteschenking). Door een notariële akte af te sluiten, is het bedrag dat u aan Pamoja doneert, aftrekbaar van de belasting.

Nuttige informatie

Een notariële akte wordt opgesteld voor een periode van minimaal vijf jaar of langer, uiterlijk eindigend bij het overlijden. Als de akte vroegtijdig wordt ontbonden, moet het belastingvoordeel met terugwerkende kracht worden terugbetaald. Aan het eind van de periode wordt de akte niet automatisch verlengd. Als u wilt blijven profiteren van het belastingvoordeel, dan wordt een nieuwe notariële akte opgemaakt.

Uw voordeel

Uw jaarbijdrage aan Pamoja is aftrekbaar van uw belastbare inkomen. Ook als u al gebruik maakt van de reguliere aftrek is schenken per notariële akte voordelig, want u mag ook het gedeelte onder de drempel van 1% aftrekken. De fiscus betaalt een aanzienlijk deel (max. 52%) mee aan uw schenking.

Hoe vraagt u een notariële akte aan?

Een notariële akte aanvragen is eenvoudig. Bestel de volmacht bij de secretaris van Pamoja en vul het formulier in. Binnen acht weken ontvangt u de akte. U kunt het formulier ook direct downloaden onderaan deze pagina.

Wat zijn de kosten?

Pamoja heeft afspraken met de notaris, die een veel lager tarief rekent dan gebruikelijk. Voor het opmaken van de akte betaalt u eenmalig € 55 (inclusief BTW) aan Pamoja Child Foundation.

Hoe trekt u de bijdrage af van de belasting?

Zodra uw notariële akte door de notaris is opgemaakt en ondertekend, kunt u uw bijdrage aftrekken. Bij de aangifte inkomstenbelasting vult u uw bijdrage in bij de aftrekposten van de periodieke giften. Ook kunt u via een voorlopige teruggaaf uw teruggave maandelijks ontvangen.

Downloads

  1. › Volmacht pamoja child foundation

Help Pamoja kinderen in Afrika te helpen

Wordt nu donateur!

Direct eenmalig een donatie overmaken Direct eenmalig een donatie overmaken Wordt jaarlijks donateur Wordt jaarlijks donateur Anders doneren
Impulsis steunt Pamoja