Visie & Missie | Pamoja Child Foundation

Visie en missie

De visie van Pamoja Child Foundation:
Pamoja Child Foundation streeft naar een samenleving met een gunstige omgeving voor kinderen om in op te groeien, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en verantwoordelijke burgers.

De missie van Pamoja Child Foundation:
Het in staat stellen van wezen en kwetsbare kinderen om hun recht op onderwijs, gezondheidszorg, bescherming en verbetering van levensonderhoud volledig te benutten, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot hun volle potentieel.

Het motto van de organisatie:
Think BIC - think in the Best Interest of the Child. (Denk BIC - denk in het beste belang van het kind.)

Help Pamoja kinderen in Afrika te helpen

Wordt nu donateur!

Direct eenmalig een donatie overmaken Direct eenmalig een donatie overmaken Wordt jaarlijks donateur Wordt jaarlijks donateur Anders doneren
Impulsis steunt Pamoja