Vier pijlers | Pamoja Child Foundation

De 4 pijlers

Pamoja voert haar werkzaamheden uit volgens 4 pijlers:

I. Individuele sponsoring

II. School als veilige haven/ STAR- school programma

III. Versterken van gemeenschapsgroepen

IV. Samenwerking met anderen

Deze 4 pijlers worden hieronder uitgebreid toegelicht.

I. Door individuele sponsoring van wezen en kwetsbare kinderen worden de lasten van "het opvanggezin" of in algemene zin de gemeenschap, verlicht door toegang tot onderwijs te bieden. Pamoja Child Foundation ondersteunt kinderen met toegang tot basis, middelbaar en hoger onderwijs, op basis van een kostendelende formule. De laatste jaren zijn meer en meer kinderen, waarvan ongeveer de helft meisjes, doorgestroomd naar universitair onderwijs.  

II. De school functioneert als veilige haven voor kinderen waar ze hun persoonlijkheid, talenten en mentale en fysieke kwaliteiten optimaal kunnen ontwikkelen. Management. Door het versterken van het management comite van de school ontwikkelt de school een School Development Plan en kunnen zij de benodigde resources aanwenden om dit strategische plan uit te voeren. Onderwijs. Door het trainen van leraren in participatieve lesmethoden, uitwisselingsbezoeken van leraren, het uitnodigen van gastsprekers, het organiseren van na- schoolse activiteiten als sport en spel, het versterken van drama en debatclubs in de school en door ouders te betrekken bij de school door middel van workshops, heeft het kind meer mogelijkheden zijn of haar academische prestaties te verbeteren, talenten te ontdekken en een beroep te kiezen. 

Gezondheid en HIV/Aids. Door het organiseren van trainingen over seksuele gezondheid en rechten en het versterken van de gezondheidsclubs wil Pamoja voorkomen dat meisjes jong zwanger worden of seksueel overdraagbare ziekten krijgen en stoppen met hun scholing. Door het organiseren van workshops met kinderen, leraren en ouders in seksuele voorlichting, het trainen van kinderen om door middel van theater boodschappen over HIV/Aids door te geven en door het promoten van testen op het HIV virus wordt het kind in staat gesteld zélf beslissingen aangaande seksualiteit te nemen op basis van informatie. Bescherming. Door het trainen van kinderen, leraren en ouders in kinderrechten, het trainen van leraren en ouders in het begeleiden en counseling van kinderen en workshops te organiseren met (vrijwillige) rechtsbeambten worden kinderen, hun ouders en leraren zich bewust van kinderrechten, zijn ze in staat kinderen beter te beschermen tegen allerlei schendingen van deze rechten en voelt het kind zich psychisch beter. Participatie. Door bestaande clubs in scholen te versterken, het oprichten van een kindercomité en debatten te organiseren ontwikkelt het kind een zelfbewustzijn, is het minder bang zijn of haar mening te uiten en kan het kind invloed uitoefenen op beslissingen die zijn of haar leven aangaan.

III. Ouders/ voogden zijn in staat in hun eigen levensonderhoud te voorzien zodat ze de rechten van hun kinderen kunnen waarborgen, door het versterken van bestaande gemeenschapsgroepen. Management. Door het trainen van de groep voor verbeterd management hebben zij beter leiderschap, goed financieel management, een strategisch plan en kunnen zij de benodigde resources aanwenden om dit strategische plan uit te voeren. Voedselzekerheid. Door het trainen van bestaande, actieve groepen op het gebied van betere landbouwmethoden of veeteelt, het promoten van moestuinen en uitwisselingsbezoeken, wordt de voedselzekerheid van de individuele leden verbeterd wat er voor zorgt dat de kinderen voldoende en beter gevoed worden. Inkomensverbetering. Door groepen -naast bovengenoemde trainingen - te trainen in spaarmethoden en het opzetten van een klein handeltje wordt het inkomen van de individuele leden vergroot, wat ten goede komt aan de kinderen die beter kunnen beschikken over basis benodigdheden en hun rechten kunnen verwezenlijken.

IV. Samenwerking met anderen. Door samen te werken met anderen, worden de voornaamste spelers die verantwoordelijk zijn voor het bieden van onderwijs, gezondheidszorg, bescherming en verbeterd inkomen voor kinderen versterkt, namelijk de overheid van Kenia en ouders/voogden in de gemeenschap. Pamoja Child Foundation werkt samen met andere gelijkgestemde organisaties, diverse ministeries op districtsniveau, lokale groepen en de kinderen zelf om haar inspanningen effectiever en duurzamer te maken. Communciatie en voorlichting over de werkwijze en resultaten helpt het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking te versterken, zowel in Kenia als in Nederland.

Zo wordt Pamoja al sinds 2009 financieel gesteund door Edukans (voorheen door Impulsis, het loket voor particuliere initiatieven in ontwikkelingssamenwerking en een initiatief van Edukans, ICCO en Kerk in Actie). Edukans steunt specifiek onze activiteiten gericht op verbetering van de kwaliteit van het onderwijs (School als Veilige Haven of STAR- school). Naast de financiele steun organiseert Edukans regelmatig trainingen, cursussen en workshops, zowel in Nederland als op locatie in (o.a.) Kenia, waar het bestuur of het team in Kenia aan kan deelnemen. Dergelijke activiteiten bieden unieke mogelijkheden om onze kennis en activiteiten verder uit te breiden en ons netwerk te vergroten.

Tot slot ontvangt Pamoja, ook via Edukans, sinds 2016 leraren in het kader van het 'Wereldleraren-programma'; een uitwisseling tussen Nederlandse (en Finse) en Keniaanse leraren om actief leren en participatieve lesmethoden te bevorderen. 

Help Pamoja kinderen in Afrika te helpen

Wordt nu donateur!

Direct eenmalig een donatie overmaken Direct eenmalig een donatie overmaken Wordt jaarlijks donateur Wordt jaarlijks donateur Anders doneren
Impulsis steunt Pamoja