Geschiedenis | Pamoja Child Foundation

Geschiedenis Pamoja

In 2001 zijn de Keniaan Kepher Misasa en de Nederlandse Madelon de Vries een project gestart in het westen van Kenia. Hier hebben zij hun hart verloren aan de weeskinderen in het dorpje Awasi, zo'n 25 kilometer van Lake Victoria. Door met name HIV/Aids is het aantal wezen en kwetsbare kinderen in Nyanza Provincie, West Kenia gigantisch hoog. Zo zijn er op een totale bevolking van 370,000 mensen zo'n 37,000 wees! Deze kinderen worden in het algemeen door de gemeenschap opgevangen; door grootmoeders, ooms en tantes en andere familieleden. In zo'n gezin zijn meestal al andere kinderen, waardoor er veel druk op de beschikbare middelen komt te staan waarvan het gezin moet rondkomen. Daardoor kunnen kinderen niet altijd naar school, niet naar de dokter als ze ziek zijn en ontbreekt het hen aan voldoende basisbenodigdheden.

Vanuit hun wens de situatie van wezen en kwetsbare kinderen in dit gebied te verbeteren, hebben Madelon en Kepher Pamoja Child Foundation opgericht. Pamoja is een Kiswahili woord en betekent "saamhorigheid".

Door middel van een sponsorship programma, kregen wezen en kwetsbare kinderen toegang tot onderwijs en basis gezondheidszorg en werden activiteiten opgezet op het gebied van HIV/Aids, psychosociale hulpverlening en inkomens genererende activiteiten. De organisatie werkt in twee gebieden: Awasi en Nyang'oma lokatie, in Nyando en Muhuroni District, Nyanza Provincie in West- Kenia. Pamoja Child Foundation is geregistreerd als een Community Based Organisation (CBO) bij het Ministerie van Sociale Zaken in Kenia en ontving voornamelijk financiering uit Nederland via een sponsorship systeem waarbij individuen kinderen sponsoren, maar ook uit donaties van rotary clubs, organisaties en scholen. In Nederland is PCF sinds 2001 geregistreerd als een stichting, een non- profit- organisatie, met een bestuur dat toezicht houdt en richting geeft.

Door een noodlottig ongeval op 22 december 2004, is Kepher Misasa omgekomen. Madelon is met hun zoontje in april 2005 terug naar Nederland gekeerd. Dankzij het netwerk van Madelon en de trouwe sponsors in Nederland , is het werk van Madelon en Kepher voortgezet.

Terwijl Pamoja Child Foundation begon met de sponsoring van 5 kinderen in 2001, is het aantal kinderen in 2003 al uitgegroeid tot 88 en worden er in 2010 100 kinderen gesponsored, in de leeftijdsgroep van 7 - 20 jaar, met ongeveer even veel meisjes als jongens. PCF heeft in die beginjaren veel gedaan om deze kinderen te helpen door o.a.het betalen van schoolgeld van lager en middelbaar onderwijs, het verschaffen van uniformen en tekstboeken, het toegankelijk maken van gezondheidszorg door vaccinaties te verstrekken, hen te ontwormen, medische klinieken te organiseren en medische rekeningen te betalen. Pamoja heeft scholen geholpen met het bouwen van klaslokalen, een kliniek voor borstvoeding te organiseren incl. Prevention of Mother To Child Transmission (PMTCT), gezondheidswerkers te trainen in thuiszorg aan aids-patiënten en ‘peer educators' om gedragsveranderingen op het gebied van HIV/Aids te bevorderen.

In 2007 onderging de organisatie een aantal veranderingen, vanuit de wens om effectiever en efficienter te werken en duurzame resultaten te behalen. De grootste verandering was de overstap naar het werken vanuit een kinderrechtenperspectief, om kinderen en hun ouders/ voogden in staat te stellen hun recht op onder andere onderwijs, gezondheidszorg en voedsel op te eisen alsmede kinderen te beschermen van de schending van hun rechten. Deze verandering zorgde automatisch voor de wens voor een grotere doelgroep, om meer wezen en kwetsbare kinderen te bereiken, in het licht van de Hiv/Aids pandemie en de hoge nood voor steun en zorg voor wezen, die overgeleverd zijn aan de (reeds) overbelaste zorg van de gemeenschap. Met andere woorden: "de organisatie wilde meer doen, voor meer kinderen, op een andere manier". Pamoja helpt de rechten van kinderen te verwezenlijken door naast het sponsorship programma, bestaande structuren in de gemeenschap te versterken, zoals scholen en groepen. Wezen en kwetsbare kinderen worden gezien als onderdeel van hun omgeving: binnen hun school met leraren en leeftijdgenoten en op huishoudenniveau met hun ouders, voogden en broertjes en zusjes.

De rechtenbenadering veranderde de manier van werken, waarbij de organisatie meer faciliteert in het ontwikkelingsproces, in plaats van een uitvoerende organisatie die geeft, wat zorgde voor afhankelijkheid van de doelgroep in het verleden. Samenwerken met de verschillende ministeries op districts niveau en met andere NGO's en CBO's, locale administratie en de gemeenschap zelf werd centraal in het werk van Pamoja, voor betere resultaten en duurzaamheid.

In 2010 is Pamoja Child Foundation erin geslaagd een serieuze partner te worden op het gebied van kinderrechten in haar werkgebieden.

Help Pamoja kinderen in Afrika te helpen

Wordt nu donateur!

Direct eenmalig een donatie overmaken Direct eenmalig een donatie overmaken Wordt jaarlijks donateur Wordt jaarlijks donateur Anders doneren
Impulsis steunt Pamoja