Alles over de Pamoja Child Foundation en de 4 pijlers waarop zij gefundeerd is.

Over ons

Pamoja Child Foundation is een kleinschalige ontwikkelingsorganisatie in Awasi, Kenia en heeft de ANBI status. Het RSIN nummer van Pamoja Child Foundation is 8116.85.378. 
Pamoja Child Foundation streeft naar een samenleving die bijdraagt aan een gunstige omgeving waarin kinderen opgroeien en zich optimaal kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en verantwoordelijke burgers. Alle informatie over ons beleid, de organisatie en financien, alsmede alle (financiele) jaarverslagen kunt u hier downloaden.

Pamoja Child Foundation verricht haar werkzaamheden middels 4 pijlers:

  • Door individuele sponsoring van weeskinderen en kansarme kinderen bieden wij deze kinderen toegang tot onderwijs, met de nadruk op middelbaar en hoger onderwijs. Hierdoor krijgen zij meer kansen om een zelfstandig en onafhankelijk leven op te bouwen. Wij doen dit op een kostendelende basis.  
  • School als veilige haven; hiermee richten wij ons op het verbeteren van het management van de school, ondersteunen wij zowel de kinderen als de leerkrachten bij het verbeteren van scholing en betrekken we ouders/ voogden bij het onderwijs van hun kinderen. Wij zetten ons in bij het creëren van een positieve en veilige omgeving om de mogelijkheden voor kinderen ten volle te benutten.
  • Versterken gemeenschapsgroepen; wij ondersteunen bestaande gemeenschapsgroepen zodat ze zelfstandig een inkomen kunnen genereren en hun levensonderhoud kunnen verbeteren door middel van diverse projecten.
  • Samenwerking met anderen; Pamoja Child Foundation werkt actief samen met de belangrijkste spelers op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en welzijn van kinderen. Door actieve communicatie en voorlichting word het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking versterkt.

Met deze 4 pijlers bieden wij de gemeenschap als geheel ondersteuning om nu en in de toekomst structureel hun zelfredzaamheid te vergroten. Onder ‘4 pijlers' leest u meer hierover.

Tijdens de bestuursreis in september 2011 is veel gefilmd, zodat u ook in beeld een indruk kunt krijgen van onze activiteiten. Klik hier voor de uitgebreide presentatie. Voor een korte impressie van Pamoja in Kenia kunt u hier klikken.

Help Pamoja kinderen in Afrika te helpen

Wordt nu donateur!

Direct eenmalig een donatie overmaken Direct eenmalig een donatie overmaken Wordt jaarlijks donateur Wordt jaarlijks donateur Anders doneren
Impulsis steunt Pamoja