Alles over de Pamoja Child Foundation en de 4 pijlers waarop zij gefundeerd is.

Over ons

Pamoja Child Foundation is een kleinschalige ontwikkelingsorganisatie in Awasi, Kenia en heeft de ANBI status. Het RSIN nummer van Pamoja Child Foundation is 811685378. 
Pamoja Child Foundation streeft naar een samenleving die bijdraagt aan een omgeving waarin kinderen opgroeien en zich optimaal kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en verantwoordelijke burgers. Alle informatie over ons beleid, de organisatie en financien, alsmede alle (financiele) jaarverslagen kunt u hier downloaden.

Pamoja Child Foundation verricht haar werkzaamheden middels 4 pijlers:

  • Door individuele sponsoring van weeskinderen of kansarme kinderen bieden wij deze kinderen toegang tot scholing en gezondheidszorg. Hierdoor krijgen zij de mogelijkheid een zelfstandig en onafhankelijk leven op te bouwen. Tevens monitoren wij het fysieke en mentale welzijn van de kinderen.
  • School als veilige haven; hiermee ondersteunen wij zowel de kinderen als de leerkrachten bij het verbeteren van scholing en het creëren van een positieve en veilige omgeving om hun mogelijkheden ten volle te benutten.
  • Versterken gemeenschapsgroepen; wij ondersteunen bestaande gemeenschapsgroepen om zelfstandig een inkomen te genereren door middel van diverse projecten.
  • Samenwerking met anderen; Pamoja Child Foundation werkt actief samen met de belangrijkste spelers op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en welzijn van kinderen. Door actieve communicatie en voorlichting word het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking versterkt.

Met deze 4 pijlers bieden wij de gemeenschap als geheel ondersteuning om nu en in de toekomst structureel hun zelfredzaamheid te vergroten. Onder ‘4 pijlers' leest u meer hierover.

Tijdens de bestuursreis in september 2011 is veel gefilmd, zodat u ook in beeld een indruk kunt krijgen van onze activiteiten. Klik hier voor de uitgebreide presentatie. Voor een korte impressie van Pamoja in Kenia kunt u hier klikken.

Help Pamoja kinderen in Afrika te helpen

Wordt nu donateur!

Direct eenmalig een donatie overmaken Direct eenmalig een donatie overmaken Wordt jaarlijks donateur Wordt jaarlijks donateur Anders doneren
Impulsis steunt Pamoja