Nieuws | Pamoja Child Foundation

Strategisch Plan Ontwikkeling & Mobilisatie van Middelen

Stichting Pamoja Child werkt nauw samen met 31 openbare basisscholen met een focus op capaciteitsopbouw om onderwijs te bevorderen door middel van een kindvriendelijke leeromgeving. Trainingen van het management om een Strategische Plan te ontwikkelen hebben ertoe geleid dat scholen grote vorderingen maken met het creëren van een kindvriendelijke leeromgeving door middel van infrastructurele verbetering. Schoolbesturen zijn getraind en in staat om middelen binnen de gemeenschap en de lokale overheid te mobiliseren om hun schoolomgeving te verbeteren, alles in het belang van het kind.

Tijdens de Strategisch Plan & Fondsenwerving training, wordt het Management van de school (inclusief het schoolhoofd, ouders van leerlingen en leerkrachten van de school) getraind in het ontwikkelen van een strategisch plan voor de school alsmede in de opties om te tappen in lokaal beschikbare middelen om de implementatie van het Strategisch Plan te financieren.

De Strategische Plan- training heeft bijgedragen aan een verandering in de houding (denken in mogelijkheden) en het teamwerk onder de bestuursleden bevorderd, waarmee het algemene management van scholen en het eigenaarschap van de schoolontwikkeling in het algemeen sterk verbeterd zijn. De basisschool van St. Josephs Ng'ula ontwikkelde na de training een strategisch plandocument en presenteerde het document samen met een voorstel aan de regering via het bureau van de kiesdistrictsfondsen en de school was een van de weinigen die werd geselecteerd voor financiering. De school heeft een grote transformatie ondergaan: in eerste instantie waren de klaslokalen gemaakt van modder en de vloeren waren behoorlijk stoffig, waardoor de leerlingen werden blootgesteld aan ziekten aan de luchtwegen. Vandaag vertelt de school een ander verhaal: het heeft zeven permanente en standaard klaslokalen die de leerlingen blij en trots maken op hun school.

"Obstakels hoeven je niet te stoppen. Als je tegen een muur oploopt, draai je dan niet om en geef het op. Bedenk hoe je erover heen kunt klimmen, erdoor heen kunt gaan, of erlangs kunt komen. -Michael Jordan".

Oud klaslokaal en nieuw klaslokaal

De training voor strategische planontwikkeling en mobilisatie van middelen met relevante leden van het management van de school heeft een grote rol gespeeld bij het begeleiden van hetzelfde management van de school naar infrastructurele ontwikkeling en faciliteerde ook effectieve fondsenwerving en participatie van de gemeenschap.

Help Pamoja kinderen in Afrika te helpen

Wordt nu donateur!

Direct eenmalig een donatie overmaken Direct eenmalig een donatie overmaken Wordt jaarlijks donateur Wordt jaarlijks donateur Anders doneren
Impulsis steunt Pamoja