Nieuws | Pamoja Child Foundation

Bestuursbezoek aan Kenia

Bericht van Donnah, de directeur in Kenia.

Zoals ieder jaar heeft een delegatie van het bestuur ook dit jaar een bezoek aan aan Kenia gebracht. Dit keer bezochten Harriet Sterenborg en Ellen Van Pufflen het Pamoja centrum in Kenia. Naast bestuursactiviteiten in Nederland streeft het bestuur ernaar een actieve rol te hebben wat betreft de inhoud, kwaliteit en evaluatie van de activiteiten. Ook dit bezoek was vol met plannen activiteiten en bezoeken.

Het bestuur bezocht alle projectlocaties en enkele van de gesponsorde kinderen in hun verschillende scholen. Ook bezochten zij een aantal scholen en groepen van de projecten School As Safe Haven en de Gemeenschapsgroepen. Deze bezoeken waren zeer zinvol en genereerde resultaten en interactief overleg, met betrekking tot duurzaamheid van de verschillende van Pamoja.

Ook tijdens dit bezoek is duidelijk gebleken dat de bestuursleden niet los staan van de organisatie in Kenia, maar betrokken en trouw zijn gebleven het begeleiden van de organisatie tot grotere hoogten. Wij van Pamoja Kenia waarderen niet alleen hun continue toewijding aan het bereiken van doelen van dit programma, maar bedanken hen ook voor de voortdurende vrijwillige inzet voor Pamoja, naast de verschillende verantwoordelijkheden die ze hebben.

Namens de gemeenschap en de kinderen in Kenia zeggen we: "asanteni sana kwa Kazi nzuri" (Kiswahili voor: heel erg bedankt voor het goede werk)

Help Pamoja kinderen in Afrika te helpen

Wordt nu donateur!

Direct eenmalig een donatie overmaken Direct eenmalig een donatie overmaken Wordt jaarlijks donateur Wordt jaarlijks donateur Anders doneren
Impulsis steunt Pamoja