Nieuws | Pamoja Child Foundation

Dag van de Rechten van het Kind

Op 20 november wordt de Internationale Dag van de Rechten van het Kind gevierd. Het verdrag van de Universele Verklaring van de Rechten van het Kind werd op 20 november 1989 aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Inmiddels is het verdrag door 191 van de 193 landen op de wereld ondertekend. De landen verplichten zich hiermee tot het beschermen van de rechten van kinderen in hun land.

De Keniase overheid heeft dit verdrag eveneens ondertekend. Pamoja Child Foundation werkt er in Kenia aan om kinderen, ouders/voogden en leraren bewust te maken van de rechten van het kind en de overheid aan te spreken op haar verantwoordelijkheid. Pamoja doet dit concreet door onder andere de volgende activiteiten:

• Trainingen en workshops met leraren, kinderen en ouders/ voogden over kinderrechten- en plichten
• Kinderen een stem te geven op school door ze te laten deelnemen aan bijeenkomsten met leraren over kindvriendelijke lesmethoden
• Kinderen te trainen als peer educators waarbij ze aangemoedigd worden zich uit te spreken over zaken die hen aangaan
• Kinderen de mogelijkheid te geven zich creatief te uiten op de jaarlijkse Kinderdag
• Kinderen het recht op onderwijs en gezondheidszorgen te bieden via het sponsorship programma
• Leraren te trainen om kindermisbruik en mishandeling te herkennen etc.

Pamoja Child Foundation staat bekend als dé voorvechter van kinderrechten in de regio.
Helpt u Pamoja om hier aan te werken? Stort dan uw bijdrage op giro 42.717.42 t.n.v. Pamoja Child Foundation te Amsterdam.

De belangrijkste rechten van het kind zijn*:
Het recht op onderwijs
Het recht op eigen geloof en cultuur
Het recht op een naam en een nationaliteit
Het recht op een eigen mening
Het recht op een veilig en gezond leven
Het recht op bescherming tegen kinderarbeid
Het recht op bescherming tegen mishandeling en geweld
Het recht op bescherming bij een oorlog
Het recht op spelen
Het recht om op te groeien bij familie
Het recht op veilig drinkwater
Het recht op goede gezondheidszorg
Het recht op zorg bij een handicap

Alle rechten gelden voor alle kinderen over de hele wereld. Voor meer info, ook voor kinderen, zie: www.kinderrechten.nl

* op de vet gedrukte gebieden is Pamoja Child Foundation direct actief.

Help Pamoja kinderen in Afrika te helpen

Wordt nu donateur!

Direct eenmalig een donatie overmaken Direct eenmalig een donatie overmaken Wordt jaarlijks donateur Wordt jaarlijks donateur Anders doneren
Impulsis steunt Pamoja