Nieuws | Pamoja Child Foundation

De dag van het Afrikaanse kind

Thema: Samen voor dringende actie ten behoeve van straatkinderen

Locatie: Ahero Girls High School

16 juni 1976, duizenden zwarte schoolkinderen gingen naar de straten van Soweto, Zuid-Afrika. In een mars van meer dan een halve mijl lang, protesteerden zij tegen de inferieure kwaliteit van hun onderwijs en eisten hun recht op onderwijs in hun eigen taal. Honderden jonge jongens en meisjes werden neergeschoten door veiligheidstroepen. In de twee weken van protest die volgden, werden meer dan honderd mensen gedood en meer dan duizend mensen raakten gewond.

16 juni is nog steeds een dag waar in het Afrikaanse kind wordt herdacht. Ze worden geëerd voor de moed die nodig is om hun zorgen en mening te uiten en om te staan voor de verandering die zij nodig hebben.

Dit jaar was de viering als andere jaren, het draaide om het lot van meer dan 29 miljoen straatkinderen over de hele wereld, zoals het thema uitdraagt: "All Together for Urgent Actions in Favour of Street Children ". Het is duidelijk dat deze kinderen behoren tot de kwetsbare groep die geconfronteerd wordt met moeilijke uitdagingen zoals (en niet alleen) misbruik, uitbuiting en zelfs geweld. De viering was gevuld met dansen, zang, drama's en sketches, ook, maar niet alleen ter vermaak van de kinderen. Bovenal was deze viering bedoeld om aan de kinderen de boodschap van hoop over te brengen en aan alle betrokkenen het dringende verzoek om zich het lot van deze kinderen aan te trekken.


(Donnah, directeur van Pamoja, met een aantal vertegenwoordings van het kinderp parlement)

Spreker na spreker benadrukte de noodzaak om meer te doen met betrekking tot de zorg, rechten en bescherming van kinderen. Sinds 2008 zijn meer dan een miljoen gevallen van kindermishandeling geregistreerd met behulp van de speciale 116 hulplijn. Dit is een zorgwekkende trend juist omdat er zeer strenge wetten en mechanismen zijn opgezet om met en dergelijke gevallen en te gaan en te voorkomen.

Hieruit blijkt dat misbruikers nieuwe manieren hebben ontdekt om zich te onttrekken aan de wetten. Deze ontwikkeling leidde tot een indrukwekkend pleidooi van de kinderen parlement vertegenwoordigers (een aantal leden gesponsord door Pamoja). Zij benadrukten dat het niet alleen voldoende is om de kinderen zelf te leren wat hun rechten zijn, het is daarnaast van groot belang dat ook hun direct gemeenschap en omgeving hiervan op de hoogte zijn om zodoende de kinderen te kunnen ondersteunen.

Het is duidelijk dat meer dringende maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen, dit hoeft niet beperkt tot wezen alleen, maar ook voor de straatkinderen, die net zo kwetsbaar zijn.

Help Pamoja kinderen in Afrika te helpen

Wordt nu donateur!

Direct eenmalig een donatie overmaken Direct eenmalig een donatie overmaken Wordt jaarlijks donateur Wordt jaarlijks donateur Anders doneren
Impulsis steunt Pamoja