Hoe kunt u uw steentje bijdragen aan Pamoja Child Foundation?

Inkomstenbronnen

Pamoja Child Foundation is een onafhankelijke organisatie met een maatschappelijke doelstelling, zonder winstoogmerk. Wij vinden dat we het gedoneerde geld op een zo effectief en efficiënt mogelijk manier moeten inzetten. We verwerven onze inkomsten bij particulieren, bedrijven en andere fondsenwervende instellingen die het belangrijk vinden om te streven naar een samenleving die voorziet in een omgeving waarin kinderen opgroeien en zich optimaal kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en verantwoordelijke burgers.

Pamoja Child Foundation doet dit door te werken aan 4 pijlers; sponsorship van kansarme kinderen, de school als veilige haven, het versterken van gemeenschapsgroepen en samenwerken met anderen.

Voor de eerste pijler, het sponsorship programma, zijn wij afhankelijk van particulieren en bedrijven die ons een warm hart toe dragen. Men sponsort een kind voor € 25,- per maand en biedt daarmee toegang tot onderwijs en gezondheidszorg.

Voor de overige pijlers, de school als veilige haven, het versterken van gemeenschapsgroepen en de samenwerking met anderen, zoeken wij jaarlijks additionele giften. Voor deze projecten ontvangt Pamoja Child Foundation deels subsidie van Impulsis en deels worden hiervoor fondsen geworven bij particulieren, bedrijven en vermogensfondsen. Ook in Kenia zoeken wij naar particulieren, bedrijven en organisaties die ons willen steunen in ons werk voor wezen en kwetsbare kinderen.

Wij hebben in Kenia 4 Keniaanse medewerkers in dienst. Het bestuur is gevestigd in Nederland. Alle bestuursleden werken onbezoldigd. Volgens de begroting van 2011 wordt 104,7% van de geworven gelden besteed aan de doelstelling. Het percentage kosten eigen fondsenwerving (norm CBF) bedraagt 9,9%. Van de totale lasten besteden we 6,8% aan beheersmatige kosten. Wilt u meer weten, kijk dan naar de begroting voor dit jaar.

Downloads

  1. › Verkorte begroting 2011

Help Pamoja kinderen in Afrika te helpen

Wordt nu donateur!

Direct eenmalig een donatie overmaken Direct eenmalig een donatie overmaken Wordt jaarlijks donateur Wordt jaarlijks donateur Anders doneren
Impulsis steunt Pamoja