Hoe kunt u uw steentje bijdragen aan Pamoja Child Foundation?

Strategie 2019- 2024

De 5 hoofddoelen van Pamoja Child Foundation uit de Strategie 2019- 2024 zijn:

1. 20 kansarme jongeren worden in staat gesteld hun middelbaar, hoger en universitair onderwijs af te ronden.

2. Op 31 lagere scholen werken we in 2 lokaties aan verbeterde kwaliteit van het basis onderwijs door a) verbeterde leeromgeving b) versterkte capaciteit van het management c) goed getrainde leraren d) verhoogde prestaties leerlingen en e) hogere betrokkenheid van ouders en gemeenschap bij het onderwijs.

3. In partnerschap met VI Agroforestry versterken we de capaciteit van lokale groepen op het gebied van gender, kinderrechten, leiderschap, seksuele voorlichting, natuurbehoud en inkomen.

4. Versterken capaciteit van Pamoja als lokaal trainingscentrum met expertise in gender, kinderrechten, kindbescherming, particaptieve lesmethoden, resource mobilisation etc. 

5. Verbeterde lokale fondsenwerving en lokalisatie bestuur.

Help Pamoja kinderen in Afrika te helpen

Wordt nu donateur!

Direct eenmalig een donatie overmaken Direct eenmalig een donatie overmaken Wordt jaarlijks donateur Wordt jaarlijks donateur Anders doneren
Impulsis steunt Pamoja