Hoe kunt u uw steentje bijdragen aan Pamoja Child Foundation?

ANBI status

Stichting Pamoja Child Foundation heeft de ANBI status. Het RSIN nummer van Pamoja Child Foundation is 8116.85.378Wij streven ernaar het Financiële jaarverslag met balans en staat van baten en lasten met toelichting binnen 6 maanden na het aflopen van het boekjaar te plaatsen op onze website.

Help Pamoja kinderen in Afrika te helpen

Wordt nu donateur!

Direct eenmalig een donatie overmaken Direct eenmalig een donatie overmaken Wordt jaarlijks donateur Wordt jaarlijks donateur Anders doneren
Impulsis steunt Pamoja